Portfolio > 2022

Yellow Path
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022
Autumn Leaves
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022
In Spite of Everything
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022
Jump
Oil pastel on paper
9 1/2 x 12 1/2 inches
2022
Tree and Sky
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022
Can't Sit Still
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022
Pond's Edge
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022
Daybreak
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022
Spring on Edge
Oil pastel on paper
7 1/2 x 10 1/2 inches
2022